37. Bieg Zaślubin


ZAPISY - 37. Bieg Zaślubin

Jak dokonać rejestracji

Zgłoszenia elektroniczne przyjmujemy do 15 marca 2023.
W przypadku problemów z dokonaniem rejestracji na stronie prosimy o kontakt.

Do zobaczenia na starcie.

* pola wymagane

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MAM SPECJALNY KOD / KUPON

Dystans [distance] *

Imię [first name] *

Nazwisko [last name] *

Płeć [gender] *

Data urodzenia [date of birth] *

Ulica i numer domu [street] *

Kod i miejscowość [zip code & city] *

Kraj [country] *

Klub [club]

E-mail [e-mail] *

Numer telefonu [phone number] *

Rozmiar koszulki *DAMSKA: | | |

MĘSKA: | | | |


Kategorie dodatkowe / specjalneO sobie - dla innych [about yourself for others]

OŚWIADCZENIE i REGULAMIN

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

By submitting the present registration form I confirm having read and accepted the Rules of the competition. I consent that my personal data included in the registration form is processed for the needs of the events organized by the Organizator.Chcę otrzymać potwierdzenie rejestracji e-mailem
[I want to receive the confirmation e-mail]

WPISZ DWIE CYFRY WIĘKSZE OD ZERA
[ENTER TWO DIGITS GREATER THAN ZERO]