37. Bieg Zaślubin


REGULAMIN

37. Biegu Zaślubin – dystans 15 km
15. Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego w biegu na dystansie 15 km
6. Mistrzostwa Policji o puchar Komendanta Powiatowego Policji

1. ORGANIZATORZY

· Sport, rekreacja i wolontariat "SFX"
· Rozbiegany Koszalin - BIEGNIJMY.pl
· Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin"
· Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

· Ryszard Kaliciński - organizator honorowy

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

· Wolontariusze
· Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
· Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
· Gmina Kołobrzeg
· Miejski Zakład Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
· Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu
· Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
· 8. Batalion Remontowy w Kołobrzegu
· Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON w Kołobrzegu
· Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu
· Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeg
· Zespół Szkół w Gościnie – klasy mundurowe

3. CEL BIEGU

· uczczenie 78. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem,
· popularyzujemy sport i rekreację,
· propagujemy Wolontariat,
· zachęcamy do zdrowego stylu życia,
· promujemy Kołobrzeg i jego walory uzdrowiskowe,
· promujemy województwo zachodniopomorskie

4. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

19 marca 2023 roku (niedziela), godz. 12:00.

Start: przy Sanatorium "IKAR" ul. Rodziewiczówny
Meta: przy Sanatorium "PERŁA BAŁTYKU" ul. Sikorskiego

W przypadku braku możliwości realizacji biegu, uczestnik zostanie zapisany do biegu w nowym terminie, chyba że wyrazi wolę zwrotu wniesionej wpłaty najpóźniej do dnia 19 marca 2023 r.

5. PROGRAM

· 9:00 - 11:30 - biuro zawodów
· 12:00 - start biegu 15 km
· 14:30 - wręczenie nagród, trofeów, wyróżnień
· 15:30 – quiz z nagrodami
· 16:00 - zakończenie

6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 18 lat, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie, do 18 roku życia, mogą zostać dopuszczone do udziału za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Osoby biorące udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Odebranie numeru startowego przez osobę zgłoszoną do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy uczestnik ma obowiązek jego przestrzegania.

7. ZGŁOSZENIA

W przypadku wystąpienia przepisów ograniczających liczbę uczestników biegu w 37. Biegu Zaślubin, pierwszeństwo udziału w tym biegu mają osoby, których darowiznę otrzymamy najszybciej.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który udostępnimy na stronie BIEGZASLUBIN.pl/zapisy.

Informacja o zapisanej osobie pojawi się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Jest możliwość zapisania się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów w ramach dostępnego limitu uczestników – 19.III.2023 r. od 10:00 do 11:30.

Odbiór numerów startowych i pakietów uczestnika w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

8. TRASA BIEGU [może ulec zmianie]

Trasa z atestem PZLA.

2 pętle – 6,35 km
1 pętla - 2,30 km
Łączny dystans - 15 km
Nawierzchnia - płyty granitowe, płyty piaskowe, pol-bruk, asfalt

Przebieg trasy:
Start ul. Rodziewiczówny - przy Sanatorium "IKAR" , Aleja Nadmorska, Sikorskiego, Fredry, IV Dywizji Piechoty, nawrót przed ul. Wschodnią, IV Dywizji Piechoty, Fredry, Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego przy pomniku Sanitariuszki, Rodziewiczówny (2 duże pętle);
Alejka dr. Zygmunta Maja, Aleja Nadmorska, Sikorskiego (1 mała pętla) – meta przy Sanatorium "Perła Bałtyku"

9. POMIAR CZASU

Elektroniczny, z wykorzystaniem chipów.

Prezentacja upływającego czasu na tablicy świetlnej usytuowanej w okolicy mety biegu.

10. LIMIT CZASU

Dajemy Wam 2,5 godziny na ukończenie biegu. Zobowiązujemy Was do przekroczenia mety nie później niż 150 minut po starcie. Po tym czasie na trasie biegu zostanie przywrócony ruch samochodowy i pieszy, bez dodatkowego zabezpieczenia.

11. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacje wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M):

K16/M16 (2004 - 2007)
K20/M20 (1994 - 2003)
K30/M30 (1984 - 1993)
K40/M40 (1974 - 1983)
K50/M50 (1964 - 1973)
K60/M60 (1954 - 1963)
K70/M70 (1944 - 1953)
K80/M80 (1943 i starsi)

WCZEŚNIACZKA Biegu Zaślubin (Pani z najwcześniejszą datą urodzenia)
WCZEŚNIAK Biegu Zaślubin (Pan z najwcześniejszą datą urodzenia)
TURYSTKA Biegu Zaślubin (najdłużej korzystająca z uroków trasy)
TURYSTA Biegu Zaślubin (najdłużej korzystający z uroków trasy)

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona wg indywidualnych czasów netto uczestników, mierzonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety. Do nagradzania pierwszych szóstek Kobiet i Mężczyzn będzie brana pod uwagę kolejność wbiegania na metę, tj. uzyskany czas brutto mierzony od momentu strzału startera.

12. KLASYFIKACJE DODATKOWE

15. Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego [K]
w biegu na dystansie 15 km

K16/M16 (2004 - 2007)
K20/M20 (1994 - 2003)
K30/M30 (1984 - 1993)
K40/M40 (1974 - 1983)
K50/M50 (1964 - 1973)
K60/M60 (1954 - 1963)
K70/M70 (1944 - 1953)
K80/M80 (1943 i starsi)

DRUŻYNOWA [D]

Każda drużyna zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka drużyny. Kapitan dokona zgłoszenia drużyny w biurze zawodów (poprzez podanie imion, nazwisk oraz numerów startowych jej reprezentantów) oraz będzie odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji drużynowej należy zgłosić co najmniej dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn (4 osoby). Jedna osoba może być przypisana wyłącznie do jednej drużyny.

Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy dwóch najlepszych czasów kobiet i dwóch najlepszych czasów mężczyzn uzyskanych wśród uczestników należących do jednej drużyny. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest ukończenie biegu przez co najmniej czterech jej reprezentantów (dwóch kobiet i dwóch mężczyzn).

MUNDUROWA [W]
klasyfikacja obejmująca kategorię Wojska Polskiego i pozostałych służb mundurowych

POLICJI [P]
o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu

MAŁŻEŃSTW [M]
suma czasów 2 osób zgłoszonych do klasyfikacji

NIEPEŁNOSPRAWNYCH [N]
jednakowe, równorzędne upominki

Klasyfikacje dodatkowe będą prowadzone wg indywidualnych czasów netto uczestników, mierzonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

Zastrzegamy prawo do ustalenia i zmiany dodatkowych klasyfikacji.

13. DAROWIZNY

Bieg Zaślubin jest realizowany m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia "SFX".

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia "SFX" mogą być odliczone od dochodu podczas składania rocznego zeznania podatkowego.

Darowiznę należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia”.

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, darowizna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

TERMIN WPŁATY
(data wpływu)
1 2 3 4 5
od o1 I
do o8 I
od o9 I
do 31 I
od o1 II
do 28 II
od o1 III
do 15 III
od 16 III
i w biurze
15 km
[atest]
MINI 60 zł 70 zł 80 zł 90 zł 100 zł
z koszulką 80 zł 90 zł 100 zł - -
MINI - bez koszulki
Przy realizacji wpłaty on-line (PayPro S.A.), jej wysokość powiększy się o 2 zł.

14. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

Przewidujemy przygotowanie nagród finansowych analogicznie do poprzednich edycji Biegu Zaślubin, co zostanie przedstawione w odrębnych informacjach.

KLASYFIKACJA GENERALNA

Laury zwycięzców / trofea (lub inna forma pucharów) zostaną wręczone:

- pierwszym szóstkom Pań i Panów [wg kolejności wbiegania na metę]
- pierwszym trójkom Pań i Panów w klasyfikacjach wiekowych
- pierwszym trzem drużynom (czterem reprezentantom) w klasyfikacji drużynowej
- uczestniczkom w kategoriach "WCZEŚNIACZKA Biegu Zaślubin" i "TURYSTKA Biegu Zaślubin"
- uczestnikom w kategoriach "WCZEŚNIAK Biegu Zaślubin" i "TURYSTA Biegu Zaślubin"
- zasłużonym uczestnikom Biegu Zaślubin: Andrzej Wyganowski [35 biegów], Aleksy Łopiński [31 biegów]

W klasyfikacji generalnej i wiekowych nagrody / trofea / wyróżnienia nie dublują się. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej (pierwsza szóstka Pań i Panów), nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

MISTRZOSTWA KOŁOBRZEGU

Laury zwycięzców / trofea (lub inna forma pucharów) zostaną wręczone:

- pierwszym trójkom Pań i Panów
- pierwszym trójkom Pań i Panów w klasyfikacjach wiekowych

Odbiór laurów, nagród i trofeów jest możliwy WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE. Wręczenie nastąpi podczas oficjalnego zakończenia, bądź w razie braku realizacji zakończenia, w okolicach mety biegu, po wbiegnięciu na metę pierwszych trójek Pań i Panów ostatniej realizowanej tury biegu. Nieodebrane nagrody i trofea przepadają.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· impreza odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
· wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek / górnego okrycia wierzchniego;
· przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni;
· po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i prysznica;
· organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków;
· dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
· zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strony internetowe, publikacje);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe zagrażające osobom uczestniczącym w biegu i/lub Wolontariuszom, wprowadzone przepisy i ograniczenia);
· zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny (w takiej sytuacji Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pomiędzy przeniesieniem wpłaty na kolejną edycję lub jego zwrotem);
· wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
· niniejszy regulamin może ulec modyfikacjom.